ARETE stavia pri Košiciach areál pre výrobcu komínov

Investičná skupina ARETE, ktorej súčasťou je teraz aj novo otvorený fond ARETE Industrial, začala v Novej Ide výstavbu špecializovanej výrobnej haly pre spoločnosť STEELCON Slovakia. Tá je súčasťou dánskej skupiny zameranej na výrobu oceľových komínov.

Začiatkom novembra dokončila spoločnosť ARETE Epsilon SK z investičnej skupiny nehnuteľností ARETE akvizíciu pozemkov v priemyselnej zóne Veľká Ida ležiacej v bezprostrednej blízkosti slovenských Košíc. Zóna, ktorá ponúka aj možnosť čerpania vládnej podpory, je dlhodobo v hľadáčiku zahraničných výrobných spoločností.

Skupina ARETE začala krátko po akvizícii výstavbu nového výrobného areálu pre dánsku spoločnosť STEELCON. Tá by mala od druhej polovice roka 2020 začať v novovybudovanom areáli vyrábať oceľové priemyselné komíny, určené prevažne pre export. Táto vysoko špecializovaná stavba predstavuje investíciu vo výške 13 miliónov EUR a je potvrdením atraktívnosti slovenského investičného trhu.

Skupina ARETE tak navýši svoj podiel na slovenskom trhu a po dokončení haly rozšíri svoje portfólio na celkom 125.600 m2 priemyselných výrobných a skladovacích plôch. „Spoločnosť STEELCON pre nás predstavuje veľmi solídneho a stabilného partnera, ktorý rozumie benefitom slovenskom trhu a považuje svoje rozhodnutie zostať v danej lokalite minimálne ďalších 15 rokov za veľmi strategické,“ komentuje celú situáciu Tomáš Novotný, zodpovedný v skupine ARETE za strategický rozvoj a asset management.

O fonde ARETE:

Investičná skupina ARETE vznikla v roku 2014 spolu s investičným fondom ARETE Invest, ktorý sa zameriava na investície do komerčných a rezidenčných nehnuteľností. Jeho prvý podfond ARETE Invest CEE, ktorý sa zaoberal rezidenčnými nehnuteľnosťami, svoj investičný cyklus ukončil už v roku 2017. Druhý podfond ARETE Invest CEE II, investujúci do priemyselných nehnuteľností, funguje od roku 2016. V druhom štvrťroku 2019 potom vznikol popri fonde ARETE Invest ďalší fond ARETE Industrial. Cieľom tohto nového fondu budú nielen investície do dokončených priemyselných nehnuteľností, ale aj ich výstavba. Oba fondy sú určené výlučne kvalifikovaným investorom z radov fyzických a právnických osôb a ich činnosť podlieha kontrole a dohľadu ČNB.