ARETE predala portfólio svojho druhého fondu

Investičná a nehnuteľnostná skupina ARETE, ktorej súčasťou sú fondy investujúce do nehnuteľností, podpísala 10. decembra so spoločnosťou Cromwell European REIT kúpnu zmluvu na predaj celkového portfólia podfondu ARETE INVEST CEE II za 113,2 milióna EUR pri yielde 6,7 % na báze čistého prevádzkového výnosu. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v prvom štvrťroku 2021, čo umožní úplné uzavretie fiškálneho roku 2020 a bezproblémové odovzdanie portfólia.

Portfólio zahŕňa jedenásť logistických a ľahkých priemyselných nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku s takmer 100% obsadenosťou, ktoré sú prenajaté sedemnástim najmä medzinárodným nájomcom. Celková prenajímateľná plocha 125.000 m2 spolu so 140.000 m2 pre ďalší development a budúci rast radí v Českej republike túto transakciu ako tohtoročnú druhú najväčšiu. Zároveň predstavuje takmer 25 % celkového objemu priemyselných investičných transakcií, ktoré zatiaľ boli v tomto roku v Českej republike uzavreté.

„Tento krok predstavuje významný míľnik v stratégii nášho fondu a dokazuje, že cieľ, ktorý sme si v roku 2016 definovali – teda vybudovať a zostaviť portfólio kvalitných logistických a ľahkých priemyselných aktív v priebehu päťročného investičného cyklu – je teraz dosiahnutý. Rovnako sa jasne ukazuje, že vďaka dôslednému prístupu portfólio spĺňa vysoké štandardy kvality požadované inštitucionálnymi investormi ako je Cromwell European REIT, verejne obchodovateľný real estate investment trust, kótovaný na singapurskej burze cenných papierov. Konzistencia a transparentnosť vždy boli a zostanú kľúčovým základom našej stratégie a hodláme je zachovať a ďalej posilniť v našom treťom fondu ARETE INDUSTRIAL, ktorý v súčasnej dobe začal svoju investičnú fázu,“ uviedol Robert Ides, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

„Ako dokazuje náš druhý fond, sme presvedčení, že opäť potvrdíme našu schopnosť plniť stratégiu, splniť očakávania našich investorov v nasledujúcich rokoch a zostaviť oveľa väčšie a koherentné portfólio vysoko kvalitných priemyselných a logistických aktív v regióne strednej a východnej Európy s cieľovou hodnotou najmenej 400 miliónov EUR. Náš tretí fond by mal ešte viac zvýšiť kvalitu aktív a spĺňať najvyššie štandardy inštitucionálnych investorov. Som naozaj hrdý na to, že splníme svoj sľub a ako jediný fond v Českej republike a na Slovensku budeme realizovať predaj celého portfólia fondu,“ dodal Lubor Svoboda, spoluzakladateľ skupiny ARETE.

„Sme radi, že môžeme touto transakciou podporiť Cromwell European REIT. Aktívne vyhľadávame akvizície pre rad rôznych kapitálových partnerov najmä v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, a to s osobitným zameraním na nehnuteľnosti s investičnou stratégiou klasifikovanú ako core plus, value-add, alebo oportunistické príležitosti,“ uviedol Karol Pilniewicz, riaditeľ pre strednú a východnú Európu (CEE) vo spoločnosti Cromwell Property Group.