Amazon umožňuje podnikateľom vytvárať vlastné firmy

Sieť spoločnosti Amazon, zameraná na doručovanie v oblasti poslednej míle, dodala v roku 2019 vyše 3,5 miliardy balíkov. Amazon vytvoril v tomto segmente stovkám malých firiem viac ako 100.000 pracovných miest. V súčasnosti má v USA 150 distribučných staníc, ktoré zamestnávajú viac ako 90.000 zamestnancov. Ich základný plat je 15 USD na hodinu, pričom požívajú rad zamestnaneckých výhod.

Program Delivery Service Partner umožňuje podnikateľom vytvárať a rozvíjať vlastné dodávateľské firmy. Vďaka prístupu k objemu dodávok spoločnosti Amazon, programom školení v oblasti bezpečnosti a podpore, sofistikovanej technológii smerovania a súboru výhradne dohodnutých zliav sa môžu títo podnikatelia zamerať na rozvoj svojich tímov a na spojenie s ich komunitou. V súčasnosti je v sieti poslednej míle viac ako 800 partnerov Amazonu, ktorí v USA zamestnávajú 75.000 vodičov.

S rastúcou dodávkovou sieťou Amazonu je najvyššou prioritou spoločnosti bezpečnosť. Od spustenia programu Delivery Service Partner v roku 2018 poskytoval Amazon stovky produktov, služieb a funkcií na podporu bezpečnej a úspešnej prevádzky. Patria sem programy odbornej prípravy vodičov, značkové dodávkové vozidlá vybavené najmodernejšou bezpečnostnou technológiou, pokročilá telematika, 24-hodinová bezpečnostná linka pre vodičov a mechanizmy na zabezpečenie požadovaného odpočinku a prestávok, ktoré potrebujú pri výkone svoje práce.

V segmente poslednej míle najazdili vodiči Amazonu v minulom roku viac ako 800 miliónov kilometrov. Ich výsledky v bezpečnosti cestnej premávky sú lepšie ako národné referenčné hodnoty.