Amazon objednal od Mercedesu 1800 elektromobilov

Je to doposiaľ najväčšia objednávka elektrických vozidiel Mercedes-Benz. V tomto roku začne dodávať do Amazonu viac ako 1800 elektrických vozidiel eVito a eSprinter, ktoré sa budú používať v celej Európe. Objednávka zahŕňa zhruba 600 stredne veľkých vozidiel eVito a viac ako 1200 vozidiel dodávkového vozidla eSprinter. Pridanie 1800 elektrických dodávkových vozidiel je ďalším krokom na ceste Amazonu k vybudovaniu najudržateľnejšej dopravnej flotily na svete.

Elektrifikácia dopravy na takzvanej poslednej míli postupuje. Veľkým motorom je najmä odvetvie kuriérskych, expresných a balíkových služieb. Rastúci internetový obchod a flexibilné doručovacie služby v posledných rokoch priniesli nielen zvýšenie premávky v mestách, ale viedli tiež k zvýšeniu pohonov bez emisií v urbanizovaných oblastiach. Existujú výborné predpoklady na využitie elektrických dodávok v logistike: trasy je možné plánovať v dostatočnom predstihu, sú zvládnuteľné v dĺžke i vzdialenosti. Navyše,  v blízkosti distribučných centier poskytovateľov logistických služieb sú často väčšie plochy s príslušnou nabíjacou infraštruktúrou.

Spoločnosť Mercedes-Benz Vans a Amazon Logistics Germany využili potenciál spolupráce v oblasti elektrickej mobility už v ranom štádiu v roku 2018. Spolu so zmluvným partnerom Mercedes-Benz Fahrzeug-Werke LUEG AG a ďalšími partnermi vybavili Amazon centrum v meste Bochum v Severnom Porýní-Vestfálsku nabíjacou infraštruktúrou. V júli 2020 založila spoločnosť LUEG basecamp GmbH najväčšiu európsku nabíjaciu infraštruktúru s približne 340 nabíjacími stanicami v Amazon Delivery Station v Essene. Spoločnosti spolupracujú v aj na medzinárodnom základe.

Foto: Techzle