Aký bol rok 2019 na trhu logistických nehnuteľností?

Ku koncu minulého roka sa trh priemyselných nehnuteľností na Slovensku priblížil hranici dva a pol milióna metrov štvorcových výrobných a skladových priestorov (2,46 mil. m2).

„V medziročnom porovnaní objem tohto typu nehnuteľností narástol o 4,5%, a to dodávkou približne 105.000 m2 novej plochy predovšetkým v západoslovenskom regióne,“ hovorí Jakub Volner, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL, „Aktuálne vo výstavbe evidujeme vyše 200 tisíc metrov štvorcových nových výrobno-skladových plôch, z čoho zhruba tretina je už technicky dokončená, avšak vzhľadom na komplikované a zdĺhavé povoľovacie procesy, prevádzkovatelia stále čakajú na vydanie kolaudačných rozhodnutí.“

Aj naďalej sa výstavba nových moderných industriálnych plôch sústreďuje prevažne na západ Slovenska. Rozsiahle projekty sa realizujú v logistickom parku v Senci (aktuálne 30.000 m2), v CTParku v Trnave s blížiacou sa dostavbou ďalších 37.000 m2 a v novovzniknutom logistickom parku v Seredi. Minulý rok developer P3 Logistic Parks rozbehol výstavbu P3 Parku Nová Polhora v Košiciach, kde v Q1 2020 plánuje odovzdať 13 tisíc m2 novej plochy.

LPP a stále populárne investície do priemyselných a logistických nehnuteľností

Vzhľadom na celoeurópsky útlm v automobilovom priemysle je v súčasnosti hnacím motorom dopytu jednoznačne logistika, retail a e-commerce, ktorých aktivita bola v roku 2019 pretavená do obchodov v celkovom objeme na úrovni 390.300 m2 (nové zmluvy a predĺženia existujúcich nájomných kontraktov).

Najväčšie transakcie posledného kvartálu 2019 dosahovali úroveň 11 až 13 tisíc m2 a zabezpečili ich firmy z oblasti 3PL logistiky v rámci Senca, ako aj rozšírenie výrobnej spoločnosti – dodávateľa pre segment automotive, v Nitre. Celkový objem uzatvorených transakcií Q4 dosiahol úroveň 64.200 m2.

„Okrem viacerých významných obchodov, ktoré sa v roku 2019 na slovenskom trhu priemyselných a logistických nehnuteľností uskutočnili, JLL tím zabezpečil najväčšiu lízingovú transakciu roka, a to príchod retailového giganta LPP, ktorý si v druhom kvartáli prenajal 32 tisíc metrov štvorcových v PNK Logistic parku v Seredi. Pri podpisovaní zmlúv bola prvá polovica minulého roka aktívnejšia,“ hodnotí Volner.

Investície do priemyselných nehnuteľností

Objem investícií do priemyselných nehnuteľností v minulom roku dosiahol úroveň 260 mil. Eur z celkového objemu investícií na Slovensku vo výške 770 mil. Eur. Sektor priemyselných a logistických nehnuteľností ťaží jednak z veľmi silného dopytu a zároveň aktuálne trpí nedostatkom kvalitných produktov keďže až 80% prvotriednych nehnuteľností bolo zoobchodovaných v posledných 5-tich rokoch.

Investori v súčasnosti uprednostňujú priemyselné a logistické schémy s mixom nájomcov, v ktorom figurujú „last mile“ zásielkové spoločnosti, logistika a e-commerce. Najväčším obchodom druhého polroku bol predaj Vector parks portfólia, ktoré tvoria 4 parky (situované v Rači, Svätom Jure, Malom Šariši a českom Mosňove) s celkovou prenajímateľnou plochou 120.000 m2. Developer industriálnych nehnuteľností CTP získal v Košiciach približne 57.000 m2 spoločne s priľahlými pozemkami vhodnými pre ďalšiu výstavbu od rakúskeho fondu Immorent. Reico v zastúpení investičným oddelením JLL v minulom roku úspešne ukončilo akvizíciu druhej časti Dubnica parku od majiteľa Invest 4 SEE. Predaj prvej časti bol uzatvorený v roku 2018.

FOTO: Obrázok od icondigital z Pixabay