2020: Rok obmedzeného, alebo mierneho rastu

Spoločnosť Europa Worldwide Group zverejnila svoje výsledky za rok končiaci sa 31. decembrom 2019, keď zaznamenala ďalší nárast o 16,5 % pri rekordnom obrate 205 miliónov GBP. Tieto čísla ukazujú, že firme sa podarilo dosiahnuť stanovený cieľ. V roku 2019 sa obrat Europy zvýšil zo 176 miliónov GBP na 205 miliónov GBP. Čistý zisk pred zdanením sa zvýšil z 5,2 milióna GBP v roku 2018 na 6 miliónov GBP. Podnikanie tiež vykázalo rast čistých aktív, čo v súčasnosti predstavuje 12,9 milióna GBP v porovnaní s 8,4 milióna GBP v predchádzajúcom finančnom roku.

Rok 2019 bol rokom obrovských investícií vrátane nadobudnutia časti aktív spoločnosti Menzies na začiatku roka, čo zahŕňalo sklad spoločnosti Menzies Distribution so sídlom v Rushdene a jeho kontaktné centrum kompatibilné s PCI so sídlom v Ashforde s cieľom posilniť divíziu Europa Warehouse. K ďalším investíciám v tomto období patrilo 250.000 GBP na opravu sídla v Birminghame. Podnik tiež investoval obrovské prostriedky do príprav brexitu, vrátane 2,1 milióna GBP v jeho tranzitnom sklade v Dartforde na zvýšenie kapacity o 75 %.

Europa pokračovala v investovaní do svojich systémov, ako aj do ďalšieho rozvoja zákazkového IT systému „Leonardo“, ktorý sa neustále rozširuje a nakoniec poskytne plne harmonizovaný systém pre všetky aspekty podnikania.

V roku 2020 skupina Europa Worldwide pokračovala v prevádzkovaní svojich služieb vo všetkých divíziách, ako je bežné počas pandémie. Neznížila žiadnu zo svojich činností. Manažment firmy Europa očakáva, že tento rok dosiahne v dôsledku pandémie obmedzený, alebo mierny rast. Predpovede na rok 2021sú však optimistické. Cieľom je dosiahnuť obrat za 400 miliónov GBP.

Foto: The Loadstar