DHL Group prevezme tureckú balíkovú službu MNG Kargo

Spoločnosť DHL Group uzavrela zmluvu o prevzatí 100% podielu v tureckej spoločnosti MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (MNG Kargo), podnikajúcej v oblasti doručovania balíkov, a jej dcérskych spoločností. MNG Kargo je jednou z popredných balíkových služieb v Turecku. Trhy s balíkmi a elektronickým obchodom rastú rýchlym tempom. Akvizícia zabezpečí vedúcu pozíciu DHL Group na rýchlo rastúcom tureckom trhu s balíkmi a vytvorí aj ďalšie synergie. Vďaka spolupráci rôznych divízií DHL, ktoré už pôsobia v Turecku, budú zákazníci profitovať z jedinečných logistických ponúk v Turecku a za hranicami.

„Podľa našich vedomostí je e-commerce spolu s trvalou udržateľnosťou, globalizáciou a digitalizáciou ďalším megatrendom v logistike, a preto sme sa naň v posledných rokoch zamerali v rámci našej globálnej korporátnej Stratégie 2025. E-commerce zostáva jednou z najväčších hnacích síl rastu logistických služieb, najmä v objeme prepravy balíkov. Preto prostredníctvom organického a anorganického rastu neustále pracujeme na lepšom uspokojovaní dopytu po e-commerce. MNG Kargo doplní naše obchodné portfólio a pomôže nám upevniť našu pozíciu v odvetví,“ hovorí Tobias Meyer, generálny riaditeľ spoločnosti DHL Group.

Novozískaná sieť doručovania balíkov má 27 triediacich centier a viac ako 800 pobočiek vo všetkých veľkých tureckých mestách. Pre DHL eCommerce je táto sieť ideálnym rozšírením európskej siete doručovania balíkov. MNG Kargo sa tak stane súčasťou tejto obchodnej jednotky. Predpokladá sa, že trh s e-commerce v Turecku bude v nadchádzajúcich rokoch rásť dvojciferným tempom – výrazne viac ako na trhoch EÚ – a to najmä vďaka mladej, dynamickej populácii so silným záujmom o digitálnu komunikáciu. DHL Group bude mať ideálnu pozíciu na využitie obrovského rastového potenciálu tureckého trhu kombináciou siete a digitálneho know-how divízie DHL eCommerce a pokrytia miestneho trhu spoločnosťou MNG Cargo.

„V divízii DHL eCommerce sa snažíme poskytovať spoľahlivé, cenovo dostupné a udržateľné doručovacie služby našim zákazníkom elektronického obchodu. Kostrou našich aktivít je naša rozsiahla sieť, ktorú prevádzkujeme priamo my alebo prostredníctvom partnerstiev, a naše digitálne know-how a schopnosti. Akvizícia spoločnosti MNG Kargo posilní našu sieť a pomôže nám spojiť našich zákazníkov s tureckým trhom a naopak,“ hovorí Pablo Ciano, generálny riaditeľ DHL eCommerce.

Turecko ťaží okrem iného z úsilia výrobcov o zvyšovanie odolnosti dodávateľských reťazcov a už si vybudovalo silnú výrobnú základňu, napríklad v textilnom priemysle, ktorého rozvoj je poháňaný elektronickým obchodom. Spoločnosť DHL Express slávnostne otvorila nové centrum na letisku v Istanbule v roku 2021 a spoločnosť DHL Global Forwarding nedávno oznámila, že zintenzívni spoluprácu s Turkish Cargo. Hoci sa MNG Kargo stane súčasťou DHL eCommerce, všetky divízie DHL a ich zákazníci budú profitovať zo synergií novo získanej spoločnosti. MNG Kargo bude na druhej strane ťažiť z odborných znalostí DHL Group v oblasti medzinárodnej logistiky a jej rozsiahlej globálnej siete.

Prevzatie spoločnosti MNG Kargo musí schváliť turecký úrad pre hospodársku súťaž a turecký úrad pre informačné a komunikačné technológie.